Nattlinser

Skarp syn utan glasögon, kontaktlinser eller laser operation

Vill du se utan glasögon eller kontaktlinser varje dag? Med innovativa nattlinser kan du få din önskan uppfylld. Nattlinsen är en stabil kontaktlins med speciella egenskaper som används under natten. Under tiden du sover omformar linsen din hornhinna. När du vaknar på morgonen, tar du ut linsen och ser hela dagen utan att använda varken glasögon eller kontaktlinser.

Alternativ till laseroperation

Den orthokeratologiska korrektionen ger, till skillnad från operation, ingen varaktig förändring. När du slutar använda linserna kommer ditt synfel tillbaka. Nattlinserna ger samma resultat som en operation men utan samma risker.

Så fungerar det

Nattlinser formar om ögats hornhinna under tiden du sover så att du dagtid har ett tydligt seende helt utan korrektion. Redan efter första natten kommer du uppleva en märkbar förändring och som regel uppnår man fullgott resultat efter 3-12 dagar. Effekten av nattlinserna varar minimum 16 timmar. Ju svagare glasögon-/linsstyrka du har, desto längre effekt.

Hornhinnans flexibilitet gör detta möjligt

Den orthokeratologiska processen utnyttjar hornhinnas elasticitet. Under natten omformar linsen hornhinnan exakt i mikrometer som ett avtryck från en form. Denna omformning håller i minst 16 timmar innan hornhinnan återgår till sin naturliga form.

Reversibel korrektion

Processen är reversibel. Detta innebär att när du inte längre använder nattlinserna kommer hornhinnan återgå till sin naturliga form.

Kan användas för de flesta närsynta

Nattlinser kan korrigera närsynthet upp till -4,50 dioptrier. Ca 70% av alla närsynta ligger inom denna kategori. Linserna kan också korrigera brytningsfel upp till -2,50 dioptrier.

Tillpassas av specialister

Personer med ögonsjukdomar ska inte tillpassas med nattlinser. En kvalificerad kontaktlinsspecialist kan utvärdera om dina ögon har förutsättningarna för att använda nattlinser. Vid tillpassningen kommer vi göra en noggrann mätning med en topograf för att kunna framställa en exakt tillpassad lins. I början sker återbesöken en gång i veckan fram till att önskad effekt uppnås. Därefter sker kontrollerna halvårsvis.

Myopikontroll

Flera studier visar att vid användning av nattlinser kan utvecklingen av närsynthet bromsas med upp till 50%. Detta innebär att ett barn på 12 år med c:a -1,00 dioptris synfel, som börjar med glasögon eller vanliga kontaktlinser, kommer som vuxen att bli närsynt med omkring -3,00 till -4,00 dioptrier, medan en 12 åring med -1,00 dioptri som börjar med nattlinser, kommer att sluta med ett synfel på ungefär -2,00 dioptrier som vuxen.

NATTLINSER: Frågor och svar

Nattlinser är en stabil lins som korrigerar din närsynthet när du sover så att du under dagen ser bra utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser.

Ordet ortho betyder riktig eller rak, kerato betyder i förhållande till hornhinnan och logi är läran om.

Nattlinser har en speciell design som är konstruerad efter varje enskilt öga. Under tiden du sover omformar linsen hornhinnas yttersta lager. När du tar av linsen på morgonen ser du tydligt och skarpt under hela dagen utan glasögon eller kontaktlinser.

Om du sover med linserna varje natt håller effekten av linserna i sig minst 16 timmar. Vid många tillfällen kan effekten hålla i sig upp till 48 timmar. Jämfört med laseroperation är nattlinsbehandlingen reversibel vilket innebär att om du slutar sova med dina nattlinser återgår hornhinnan till sin ursprungliga form.

Nattlinser kan användas av personer med mild till moderat närsynthet och brytningsfel (närsynthet upp till -4,50 D och brytningsfel upp till -2,50 ). Nattlinser kan användas av barn från tio års ålder. Nattlinser kan bara bäras av friska ögon. Kontakta oss för att utvärdera om dina ögon kan bära nattlinser.

Efter första natten kommer synen vara märkbart förändrad. Hur lång tid det tar innan synen är stabil beror på bärarens ålder och synfel.

I USA har orthokeratologiska kontaktlinser använts i ungefär tjugo år. Principen av metoden går tillbaka ända till 1962.

I början, innan nattlinserna gett fullgod effekt, kommer du att få endagslinser som kompenserar ditt synfel de första dagarna

Nej, om du sover med linserna varje natt kommer din syn vara lika bra under dagen som om du använder glasögon eller kontaktlinser.

Nattlinserna är gjorda av ett mycket syregenomsläppligt material. Ju äldre linserna blir desto lägre blir syregenomsläppligheten. Detta beror på avfallsämnen som utsöndras från ögonen. Dessutom kan formen på linsen ändra sig lite eftersom materialet fortfarande är flexibelt. För att upprätthålla optimal effekt och sundhet i ögonen, skall linserna bytas varje år.

På NIEMIS OPTIK förstås!  Nattlinser tillpassas endast av kontaktlinsspecialister som är utbildade i orthokeratologi. Samtidigt krävs att optikern har instrument (topograf) som mäter ögats form noggrant, för att kunna tillpassa kontaktlinserna specifikt för dina ögon.

Pajalabutiken Sommarstängt mellan den 15 juli - 2 augusti

Gällivarebutiken öppen hela sommaren
Måndag-Fredag kl. 09.00-17.00

Öppettider kristi himmelfärd

Stängt torsd 9/5 och fred 10/5
Gäller i Gällivare och Pajala.

Trevlig Kristi himmelfärds helg!