Synundersökning

Oskarp syn är oftast en indikation på att man behöver glasögon. En synundersökning är det enda sättet att se vilken styrka och vilken typ av glas eller linser som passar dig! På synundersökningen kontrollerar vi din syn på flera punkter. Syftet är att få en heltäckande bild av din syn och därigenom kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon, linser eller både och. Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn.  Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen.

Din ögonhälsa bör undersökas minst vartannat år. Boka tid online till höger om sidan eller kontakta oss för en synundersökning.

Förutom oskarp syn kan andra symptom även vara ett tecken på att man behöver hjälp med synen. Dessa kan vara huvudvärk, gruskänsla eller sveda i ögonen.

Dålig syn kan bero på synfel men även andra fel i ögonen som t.ex gråstarr. Om synen inte går att korrigera med glas kan det handla om en ögonsjukdom.  När synhotande förändringar upptäcks vid undersökning remitterar vi givetvis till ögonläkare.

Dubbelseende är ofta tecken på skelning och behöver undersökas och behandlas med specialistkunskap. Vår ortoptist Pauli Raitaniemi har arbetat på ögonmottagningen i Gällivare som skelningsspecialist i 25 år. Alla över 8 år med skeningsproblematik kan  få hjälp direkt hos oss. Barn under 8 år hänvisas till ögonmottagning.

Pajalabutiken Sommarstängt mellan den 15 juli - 2 augusti

Gällivarebutiken öppen hela sommaren
Måndag-Fredag kl. 09.00-17.00

Öppettider kristi himmelfärd

Stängt torsd 9/5 och fred 10/5
Gäller i Gällivare och Pajala.

Trevlig Kristi himmelfärds helg!