Tjänster

Våra priser för undersökning:

Synkontroll 590 kr  – 30 min

Årskontroll för kontaktlinser 890 kr  – 30 min

Nytilpassning av kontaktlinser 1190 kr – 1 tim + återbesök vid behov

Tåranalys 590 kr   – 30 min

Kontroll före / efter LASIK, LASEK eller linsbyte  590 kr – 30 min

Synhälsoundersökning 990 kr  – 1 tim

Körkortsintyg lägre/högre behörighet 190 kr – 15 min

Körkortsintyg högre behörighet när synvärdena krävs 590 kr – 30 min